www.vilagszarnya.hu

Elnökség

Kovács Marianna

tiszteletbeli elnökVallom, hogy a hagyományok, a népi kultúra ismerete elengedhetetlen minden ember számára.

A népmesék, mielőtt elkezdték lejegyezni őket, elválaszthatatlanok voltak a közösségi alkalmaktól.
A legkisebb kortól, ha megtanuljuk a meséket értő füllel hallgatni, szimbólumokban gondolkodni, igényünk lesz a történetekre, az olvasásra.
Ha a mesét felszabadítjuk a gyermekműfaj megjelöltsége alól, élő gyakorlattá válhat, hogy felnőttek is idegenkedés nélkül mesét hallgatnak és mondanak egymásnak különféle közösségi terekben.

Hiszem, hogy a Világszárnya tagszervezetei képesek valóra váltani ezt a törekvést.

2008-ban elvégeztem a Hagyományok Háza Magyar népmese - hagyományos mesemondás képzését. Ettől kezdve lételememmé vált az élőszavas mesemondás.

Napi szinten mesélek óvodai és iskolai csoportoknak a saját könyvtáramban, sokszor hívnak a kollégák más könyvtárakba, művelődési házakba. Szívesen mesélek konferenciákon, szakmai rendezvényeken, fesztiválokon felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. 

Elhivatottan foglalkozom a hagyományos mesemondás módszertanával, taníthatóságával, előadásokat tartok a mese szerepéről az olvasóvá nevelésben konferenciákon, szakmai napokon, képzéseken. Könyvtáramban mesedélutánokat, mesetáborokat vezetek, mesemondó-versenyeken bírálok, mesemondóként járom az országot, környezetem népmeséit, és horvát anyanyelvűként a magyarországi horvát népmeséket is kutatom, mesélek minden korosztálynak. 

A Magyar Olvasástársaság Tanácsának tagjaként 2009 óta szervezem az Országos népmese-konferenciákat. Feladatom a konferenciák programjának, előadói névsorának összeállítása, a konferenciák szervezése és lebonyolítása. 

2014 óta vezetem a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtárat, amely intézmény kiemelten foglalkozik a hagyományos mesemondással, népmese-különgyűjteménnyel is rendelkezik.  Ugyanebben az évben alakult meg a Meseszó Magyar Mesemondó és Szövegfolklór Egyesület, amelynek kilenc évig voltam az elnöke. Az egyesület elnökeként sok szakmai fórumon is részt vettem, ilyen volt például az Országos népmese-stratégia, ahol többek között a Mesepontok kialakításának, működéseinek szempontrendszerét dolgoztam ki.

2016-tól, a kezdetek óta részt veszek a Hatvan városában megrendezésre kerülő Népmesefesztivál megvalósításában, aminek fő célja az élőszavas mesemondás népszerűsítése. 

2024-ben kért fel a Világszárnya MNSZ vezetősége, hogy legyek tiszteletbeli elnöke a szövetségnek.
Vállaltam, mert úgy éreztem, hogy a törekvéseik, céljaik és értékrendjük megegyezik az általam képviseltekkel, s a közel két évtizedes tapasztalatommal segíteni tudom a munkájukat.

Pintér Zsolt

 elnökVallom, hogy a népmesék a kulturális identitásunk erősítésén túl a közösségi összetartozás és az emberi kapcsolatok mélyítésének eszköze.

Hiszem, hogy a Világszárnya MNSZ képes a népmeséket az új generációk számára is elérhetővé és élményszerűvé tenni, biztosítva ezzel hagyományaink fennmaradását és gazdagítását.


Kulturális érdeklődésem és tevékenységem szerves része életemnek. Gyermekkoromban szülőföldemen Csornán, az egyetemi évek során Gödöllőn, egyetem után a turai néptánccsoportban táncoltam. Közel két évtizede foglalkozom vőfélykedéssel, és tizenöt éve mondok hagyományos módon, élőszóval népmesét.

Civilszervezeti aktivitásom is meghatározó szerepet tölt be életemben. 2015 óta vezetem a Csűrdöngölő Kulturális Egyesületet, amelynek fontos küldetése a kulturális értékek, az élőszavas mesemondás hagyományainak megőrzése és terjesztése. 2018 és 2023 között a Meseszó Egyesület munkáját segítettem alelnöki beosztásban. A Magyar Facilitátorok Egyesületének alapító tagja vagyok, az emberi kapcsolatok és hatékony kommunikáció területén tevékenykedem.
Szakmai eredményeim között büszkén említem meg a Csűrdöngölő Alkotó és Rendezvényház létrehozását, a Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál megvalósítását, valamint mesemondóként a Páva-minősítés elnyerését.

2023-ban, amikor a szövetséget a társalapító szervezetek vezetőivel - Hajós Erikával, Zámborszky Eszterrel, Bedőházi Beátával - közösen megalakítottuk, alapszabályait megfogalmaztuk, korábbi vezető tapasztalataimban bízva felkértek arra, hogy az elnöki feladatkört töltsem be én. Ezt nagyon szívesen vállaltam, mert fontos számomra az élőszavas mesemondás ügyének előremozdítása, szolgálata.

Célom a Világszárnya MNSZ elnökeként az, hogy a hagyományátadó és egyben megújuló, azaz revival mozgalom fellendülését elősegítsem. Az élőszavas mesemondás a magyar szellemi örökség kiemelkedő részeként megkapja a neki járó elismertséget, és a népmese minél több hallgatóhoz jusson el, jó előadói képességgel megáldott mesemondó segítségével.

Hajós Erika

Elnökségi tag


Hiszem, hogy a Világszárnya összekapcsolja a világon bárhol élő magyar mesemondókat, és összekapcsolja azokat is, akik bármilyen módon, de élőszóval mondják a történeteket. Hiszem, hogy csak így válhat ismét közkincsé az az ősi, hatalmas tudás, amely nélkül az emberek lába alatt meginog a föld.

Lányaim születését követően, 2009-től kezdődően foglalkoztattak a mesék, nekik kezdtem olvasni, írni meséket, saját mesejátékokat is tervezni, dramatizálni. Belekóstoltam a mesepszichológiába, majd inkább a mesepedagógia és a hagyományos, élőszavas mesemondás irányába indultam. 2013 óta tartok és szervezek mesetáborokat, főként Erdélyben, ahol nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek is tudjunk helyet biztosítani, illetve programjaink segítségével a hagyományos mesemondás fontosságát is hangsúlyozzuk.

2016-ban alapítottuk a Tekergő Meseösvény Közhasznú Egyesületet, melynek elnökeként, mesemondójaként egyre több helyszínen szervezek közösségi programot. A népmesék útjára lépve minden korosztály részére sikerült meséket gyűjtenem, mesés foglalkozásokat kidolgoznom.  Szeretem beépíteni a mesébe a játékot, a népzenét, hiszek a hagyományos, élőszavas mesemondás erejében.
A tekergő mesepedagógiát úgy dolgoztam ki, hogy élőszavas mesemondásra épüljön minden játék, minden foglalkozás, továbbá a felnőtt meseműhelyeken is elsősorban a hagyományra, a mesemondás fontosságára, életben tartására hívjom fel a figyelmet. 
Az egyesületi tevékenységen túl, örömmel csatlakoztam pár éve a Bailavidrum Meseösvény csapatához, több évig voltam a Meseszó Egyesület tagja. 2018-tól tartok gyakorlati mesemondó műhelyeket felnőtteknek, 2020-tól a "7-et egy csapásra szó-képfestő, mesejátszó gyakorlati mesemondó műhelyet.

2023-ban a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetséget életre segítettem, elnökségi tagja lettem, és sokat dolgozom a közös céljaink elérésén.

2023-ban a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetséget életre segítettem, elnökségi tagja lettem, és sokat dolgozom a közös céljaink elérésén. Hiszem, hogy a Világszárnya összekapcsolja a világon bárhol élő magyar mesemondókat, és összekapcsolja azokat is, akik bármilyen módon, de élőszóval mondják a történeteket. Hiszem, hogy csak így válhat ismét közkincsé az az ősi, hatalmas tudás, amely nélkül az emberek lába alatt meginog a föld. " akkreditált képzésként működik.

Zámborszky Eszter

Elnökségi tag


Hiszem, hogy a Világszárnyával sikerül elérni, hogy a magyar népmesemondás hagyománya és kultúrája felemelkedik a többi népművészeti ág elismertségéhez, s végre elfoglalhatja méltó helyét közöttük.

A mesék, végigkísértek eddigi életutamon, édesanyám, nagyszüleim kora gyerekkorom óta nagyon sokat meséltek nekem. Még ma is melegséggel tölt el az emlék, ahogy nagyapám mellé bújva hallgatom a szebbnél szebb történeteket, ahogy nagymamám a konyhában dagasztás közben mesél, ahogy anyukám olvas. Olyan mélyen ívódott belém ez az élmény, hogy vallom: gyermekkorom mesevilága nélkül ma nem lennék ugyanaz az ember, aki vagyok.
Szeretem a változatosságot, a kreativitást, szeretek játszani, énekelni, táncolni, alkotni, de leginkább azt szeretem, ha mindenki elégedett körülöttem. A mesék erejét és bölcsességét hívom segítségül, hogy kísérjenek a testi, lelki, szellemi harmóniához vezető úton, és ezt a tudást igyekszem továbbadni.

21 évvel ezelőtt létrehoztam egy alapítványt, amelynek a Szávitri nevet adtam, mert a női és a családi értékeket hivatott megmutatni, erősíteni. Számos rendezvényt hoztam létre az alapítvány akkori tagjaival, segítőivel, s úgy alakult, hogy szinte minden programon meséltem. Az élőszó ereje magával ragadott, elvégeztem a Hagyományok Háza Magyar népmese - hagyományos mesemondás képzését, tanultam mesepedagógiát Bajzáth Máriánál, MeseErdő-vezető lettem Tátrai Vanda segítségével, Meseelemző- Kincskereső meseterápiás szakember is Antalfai Mártától tanult módszer révén.
Ma Ágasfa néven él tovább az alapítvány, megtartva eredeti értékeit, de kiemelve a magyar népi kultúra megtartó erejét, melyet leginkább a népmesék által közvetítek én, és a társaim.

2023-ban a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség létrehozásában, alapításában tevékenyen részt vettem, elnökségi tagként sokat dolgozom közös terveink megvalósításán. 


Bedőházi Beáta

Elnökségi tag


A mese köré szerveződő szereplők nagy fokú töredezettséget mutattak eddig. Régóta szükségét éreztük egy kanonizáló felületnek. Hiszem, hogy a Világszárnya ez lesz számunkra, s a közös hangunkat megtalálva szép eredményeket érhetünk el.

2013-ban végeztem a Bajzáth Mária Népmesekincstár Mesepedagógia képzést.
A mesék világa magával ragadott, tanulni, kutatni kezdtem.  
2015-2016-ban végeztem a Hagyományok Háza mesemondó tanfolyamán. Ennek elvégzése után kezdtem mesélni iskolákban, óvodákban, gyermekprogramokon, felnőtt meseesteken és mesekocsmákon; gyakran egyedül, de ha csapatban, akkor a Tekergő Meseösvény Egyesület tagjaival. 

2019-ben létrehoztam a Tekergő Meseösvény kistestvéreként a  Szóperencia Egyesületet.
A megvalósított számtalan program közül, amire talán legbüszébbek vagyunk, az az Erdélyi Mesemondó Találkozó létrehozása.

Az élőszavas mesemondás legizgalmasabb tulajdonsága számomra az újraalkotás, amikor "ott és akkor" a hallgatóságra reagálva megszületik annak a bizonyos népmesének a legújabb változata.
A legnagyobb mesélő élményeim azok, amikor ebben az újraalkotásban sikerül saját magam hallgatójává (is) válnom. A jelenlévőknek köszönhetően úgy formálodik a történet, hogy meglepetésként ér az, amit mondok. Ez a különleges alkotói viszony jelenti számomra a legmélyébb varázsát az élőszóval elmondott történeteknek.

2023-ban a Világszárnya MNSZ gondolatának a megszületésekor nem volt kérdés számomra, hogy a Szóperencia is csatlakozik, hiszen a szövetség azt vállalta fel, hogy a magyar mesekultúra képviselői számára egy fórumot teremt, amely megkönnyíti a szervezetek közti információáramlást, a kommunikációt. Ezzel a céllal én és a csapatom is tudtunk azonosulni; úgy éreztük, hogy képesek vagyunk és akarunk tenni érte.


Tagszervezeti vezetők

Baranyi Ildikó

Csíki Lóránt


Zámborszky Eszter


Hajós Erika


Pintér Zsolt

Bedőházi Beáta


A Benedek Elek Emlékház működtetői

Tátrai Vanda


Toldi István


Écsi Gyöngyi

VILÁGSZÁRNYA MAGYAR NÉPMESEMONDÓ SZÖVETSÉG

www.vilagszarnya.hu