www.vilagszarnya.hu

Tagszervezetek


"A szükséges dolgokban egység, a kétségesekben szabadság,
de mindegyikben szeretet."
Latin közmondás

Csűrdöngölő Kulturális Egyesület 


Székhelyükön 2014 óta, a Galga mente szívében, a turai Csűrdöngölő Alkotó és Rendezvényházban hagyományőrző kézműves táborokat, táncházakat, nép- és világzenei koncerteket, családi napokat és kisfesztiválokat rendeznek. Az egyesület életében kiemelt fontosságot kap az élőszavas népmesemondás és a Kárpát-medence magyar népmesekincsének ápolása. Minden korosztály számára tartanak mesemondó alkalmakat, mesetáborokat, műhelyeket. Sokszínű tevékenységükhöz hozzátartozik a számos díjjal elismert Csűrdöngölő Dalárda, a népzenepedagógus vezette népi furulyakör, valamint a tradicionális témákat feldolgozó pajtaszínházi csoport működtetése, előadásaik megszervezése. Az egyesület által évente szervezett Hetedhét Hatvan Népmesefesztivál különlegessége, hogy tiszta népmesei tematikát ölel fel, de helyet ad más népművészeti ágaknak is. 
Az egyesület büszke arra, hogy közös munkájuk eredményeként összetartó, többgenerációs közösséget hoztak létre.
Szeretettel várják az új tagokat, érdeklődőket!

Bergendóc Szociális Szövetkezet


Ópusztaszer mellett, őseink földjén, Dócban, vagy ahogy mi hívjuk BergenDÓCiában minden halom, minden levendulabokor mesét terem."                 /Baranyi Ildikó/


A Bergendóc Szociális Szövetkezet 2024-ben csatlakozott a Világszárnya MNSZ-hez. Jurtás gyermektáboraikat, levendulás rendezvényeiket átszövi az élőszavas mesemondás, mely által a határokon túl is hidakat építenek.
A déli határ közelsége miatt a vajdasági mesemondókkal különösen erős a kapcsolatuk. A Bergendóciai Meseösvényekkel évek óta kicsalogatják a családokat a természetbe, és bevarázsolnak mindenkit a mesébe.

Ágasfa Alapítvány


Honlap: https://agasfaalapitvany.webnode.hu/
E-mail: agasfaalapitvany@gmail.co

Facebook: Ágasfa Alapítvány 


"Boldogasszony ágas fája erős tartópillére a háznak, s a csillagok útmutató fénye ékesíti. Előtte a ház virágos kertje. A virág a Nap földi ereje, benne a teremtés, újrateremtés képessége. Mi ezeket az értékeket visszük tovább, mint az ÁGASFA, tartjuk a teret, közvetítjük az értékeket." 
 
/Zámborszky Eszter, Horvárh Anikó, Draskóczyné Szabó Noémi/

A miskolci székhelyű Ágasfa Alapítvány a Világszárnya MNSZ-nek alapító szervezete, elődje a Szávitri Alapítvány. Az alapítvány 21 évvel ezelőtt női és a családi értékek megmutatását, megerősítését tűzte ki célul. Sok embert kötött össze, sok értékes programot hozott létre, majd szinte észrevétlenül átalakult.
A test, lélek, szellem hármas egységének gyökere a népi kultúra talajára helyeződött át. Az alapítvány 2024-től Ágasfa néven él tovább, megtartva eredeti értékeit, de kiemelve a magyar népi kultúra megtartó erejét.
Az élőszavas mesemondás is egyre erőteljesebb lett az alapítvány életében, mára állandó programjaik főszereplője. Rendszeresen tartanak mesekocsma alkalmakat, mesekonferenciákat és mesélő borutakat. 
Lillafüredi meseútjuk különösen a családok körében népszerű.

Szóperencia Egyesület


"A népmese sajátos varázsa és egyedi realitása ragadott meg bennünket. A mesékben megtalálhatóak a nép múltjának, jelenének és mindennapi életének részletei, valamint a becsületes élet iránti hit, mely a mesés igazságszolgáltatásban jut kifejezésre. Mi ezt szeretnénk továbbadni."                                               /Bedőházi Beáta/

A Szóperencia Egyesület alapító tagja a Világszárnya MNSZ-nek. A Szóperencia a Tekergő Meseösvény Egyesület kistestvéreként jött létre. Céljuk a népmesék továbbéltetése, a kulturális életben való megjelenéseinek az erősítése, a különböző meseirányzatok közti átláthatóság biztosítása. Igyekeznek erősíteni a kapcsolattartást a mesekultúrához szorosan kapcsolódó, de a mozgalomban nem szereplő intézményekkel, szervezetekkel, továbbá az anyaországiés külhoni társaikkal, tanítóikkal.
Számos rendezvényen képviselik a népmeséket, aktív tagjai a szövegfolklór újjáéledésének, és az azt népszerűsítő mozgalomnak. Programjaikkal szakmai betekintést nyújtanak az érdeklődő pedagógusok számára.

Tekergő Meseösvény Közhasznú Egyesület


"Azért tekergünk a világban, hogy a legelrejtettebb zugokba is mesét tudjunk varázsolni… hogy a mese mindenhova eljusson!" /Hajós Erika/

A Tekergő Meseösvény Közhasznú Egyesület alapító tagja a Világszárnya MNSZ-nek. A Tekergők minden korosztály számára biztosítják a mese kultúrájának továbbélését a jelenkor kihívásaira reagálva Magyarországon és Erdélyben is. Programjaikkal, táboraikkal, képzéseikkel kapcsolodási lehetőségeket teremtenek a hagyományos, élőszavas mesemondáshoz, ugyanakkor hidat képeznek a hagyomány és a kortárs művészetek között is. 

Csíki Család Kézműves Műhelye


"A Csíki család minden tagja mesél, alappilléreink a hagyomány és a természetesség. Hisszük, hogy az élőszavas népmesemondásnak kiemelt helye van a hagyományátadásban."   /Csíki család/


A Csíki Család Kézműves Műhelye 2024-ben csatlakozott a Világszárnya MNSZ-hez. 1996 óta éltetik a magyar népi hagyományokat, s minden tevékenységüket átszövi az élőszavas népmese. Kézműves foglalkozásaikat a régi falusi élet és az ünnepkörök inspirálják, csak természetes alapanyagokat használnak. Szívesen tartanak szakköröket gyermekeknek, tanfolyamot, vagy műhelymunkákat felnőtteknek nemezelés, könyvkötés, bútorfestés, bőrművesség, kosárfonás, népi gyógyászat témakörökben. Örömmel színesítik tevékenységeikkel az iskolai, városi rendezvényeket, programokat, játszóházi foglalkozás vagy mesterségbemutató keretein belül. Vanyarci mesés kultúrpajtájuk kézműves, népzenei, néptáncos programoknak ad helyet, és  egész évben várják az érdeklődőket szakkörökkel, műhelyekkel, hogy mindenki részesülhessen a mese varázsában és a kreativitás örömében. 


Meseút Egyesület


"A mese, önmagunk képességeit illetően a határtalan lehetőségek birodalmába vezet el bennünket."                  /Boldizsár Ildikó/

A Meseút Egyesület fő tevékenysége az alapítók általa jegyzett Meseút meseterápiás népmese tanösvények gondozása, a népmesék világának e rendhagyó módon való megismertetése. Tanösvényeik nem csak vidám s tartalmas családi kikapcsolódást, baráti időtöltést vagy "meserandevút" kínálnak, de végigjárva az állomásokat teret adnak egy belső utazásra is magunk és egymás jobb megismeréséhez. A Meseút Egyesület színes tevékenységi körében fontos szerepet kap a nehéz sorsú gyerekek mesékkel való segítése, a történetek és természetművészet segítségével elmélyített ökológiai érzékenyítés, valamint a népmesékben rejlő edukációs, fejlesztési és közösségépítési lehetőségek kutatása, továbbadása. 

Benedek Elek Emlékház 


Honlap: www.emlekhaz.ro

Facebook: Benedek Elek Emlékház

Instagram: benedek.elek.emlekhaz

E-mail: biroenikoo@yahoo.com


"Fontosnak tartjuk a magyar mesekincs megőrzését, éltetését napjainkban is, valamint a továbbörökítését. Mindennek egyik nagyon fontos színtere az élőszavas mesemondás."                 (Bíró Boróka Júlia)

A Benedek Elek Emlékház 2024-ben csatlakozott a Világszárnya MNSZ-hez.
Az 1969-ben alapított kisbaconi Benedek Elek Emlékház évente több ezer látogatót vonz, bemutatva az író életét és munkásságát. A Bíró család, Benedek Elek székelyföldi leszármazottaiként gondoskodnak a nagy mesemondó örökségének ápolásáról. Családi programjaik során az élőszavas mesemondás egyre többször előtérbe kerül, újraértelmezve Benedek Elek a Magyar Mese- és Mondavilág című műve elé írt előszavát: "Nagy lelki örömmel hallom, hogy könyvem a családos házak kedves barátja s az iskolai oktatásnak segítőtársa lett: hogy nagyok és kicsinyek gyönyörűséggel és haszonnal olvassák. A magyar népé ezért az érdem elsősorban. Az ő lelkének kincsei e mesék. Én csupán a nép mesemondó fia vagyok. Köszönöm, hogy hallgatjátok mesemondásomat." (Kisbaconban, 1901.) Az emlékkiállítás keretében két szoba tekinthető meg:
a nagy ebédlő és az író dolgozószobája, minden év március-november közötti időszakában.


 Kupuszinai Mesemondók Társulása

Hamarosan....

Árgyélus Polgári Társulás

Hamarosan...

VILÁGSZÁRNYA MAGYAR NÉPMESEMONDÓ SZÖVETSÉG

www.vilagszarnya.hu